טוען...

מאמרים

מתי תושב חוזר צריך להיערך אל מול מס הכנסה בישראל?

Print Friendly, PDF & Emailרילוקיישן הינו הליך מורכב הדורש מאמצים נפשיים כמו גם מאמצים פיזיים. לא פעם המאמץ הנדרש מיחיד ומבני משפחתו הוא כה רב, עד כי הם אינם מתפנים להקדיש מעט זמן לתכנון המס והביטוח הלאומי שלהם. זאת כאשר דווקא שנת הרילוקיישן היא השנה בה טמונות מלכודות מס רבות, יחד עם מלכודות ביטוח לאומי. יתרה מכך, בתכנון נבון ניתן לנצל בשנת הרילוקיישן יתרונות מס וביטוח לאומי רבים, ולהביא לחסכון ודאי.


ניקח לדוגמא יחיד שהיה בעבר “תושב ישראל”, עבר להיות “תושב חוץ” ועתה חוזר לישראל (“תושב חוזר רגיל”). להלן רשימה (לא סגורה) בה אם מתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים, אזי מן הראוי שאותו יחיד ידע להיערך אל מול רשויות המס והביטוח לאומי בישראל, בין אם לצורך הגשת דוחות ותשלומי מס ובין לצורך מיצוי הטבות המס המגיעות לו:

• בעלות על עסק עצמאי בחו”ל שימשיך לעבוד לאחר החזרה לישראל

• המשך קבלת משכורת ממעביד בחו”ל לאחר החזרה לישראל.

• החזקת נדל”ן ונכסים פיננסיים, סחירים או פרטיים, בחו”ל. במיוחד כאלו שנרכשו בתקופה לפני שהיחיד נהיה תושב חוץ. או אם הנכסים נרכשו כתושב חוץ, אולם סך תקופת שהייתו בחו”ל היתה קצרה מהתקופה המזכה להיחשב תושב חוזר (בעבר 3 שנות שהייה בחו”ל כתושב חוץ, כיום 6 שנים).

• הכנסה שוטפת מנכסים בחו”ל (שכר דירה, דיבידנדים, ריבית, תמלוגים, קצבה).

• החזקת נדל”ן ונכסים עסקיים ישראלים, במישרין או בעקיפין, ללא חשיבות מתי נרכשו (לרבות דירת מגורים המושכרת מעל תקרת הפטור ממס – בשנת 2014 תקרת הפטור הינה 5,080 לחודש).

• אופציות למניות עובדים, שהתקבלו או שימומשו בישראל, ובמיוחד כאשר חלק מתקופת ההבשלה (“Vesting”) שלהן התרחשה בחו”ל.

• החזקה בשיעור של 10% ומעלה בחברה ישראלית.

• החזקה בשיעור כלשהו בחברת חוץ (שאינה סחירה בבורסה) או החזקה בנכס אחר ששוויו מעל 1.8 מ’ ₪, או החזקה בחשבונות בנקאיים שסך יתרתם מעל 1.8 מ’ ₪, ביום כלשהו בשנה.

• הכנסות ריבית בישראל מעל 632,000 ₪, או כאלו שלא נוכה בעדם מס בהתאם לתקנות.

• יצירת או קבלת נאמנות, במישרין או בעקיפין, בשווי העולה על 100,000 ₪.

• כאשר נשמרו סממנים משמעותיים לתושבות ישראלית, במשך תקופת השהייה או תקופת העבודה בחו”ל.

• משכורת (ברוטו) בישראל בסכום של מעל 638,000 ₪ (כולל ממימוש מניות שנתקבלו בתוכנית אופציות ומניות לעובדים).

• פעילות עצמאית בישראל.


החוק בישראל מאפשר פטור ממס בחלק מהמקרים הנ”ל למשך מספר מוגבל של שנים. במקרים אחרים, או לגבי השנים לאחר תקופת הפטור ממס הקבועה בחוק, ניתן לתכנן את מימוש הרווח ומשיכת ההכנסה לניצול יתרונות מס.

המסקנה המתבקשת היא כי בנוסף לחובת הדווח לרשויות המס במקרים הנ”ל, מן הראוי שמי שמבצע הליך רילוקיישן יתכנן את ניצול יתרונות המס, וימנע ממלכודות מס וביטוח לאומי, הכל בהתאם לנסיבותיו שלו.

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו
A