טוען...

מאמרים

מס הכנסה וביטוח לאומי על ישראלים הנמצאים בארצות הברית

Print Friendly, PDF & Email


מס הכנסה בישראל מגדיר “תושב ישראל” לצורכי מס, לפי המונח “מרכז החיים”. בנוסף נקבעו בחוק “חזקות” לתושבות על-פי מספר ימי שהייה בישראל בשנה שוטפת. מס הכנסה קובע לפיכך כי ישראלי העובר לחו”ל, עלול עדיין להיחשב (הוא ובני משפחתו) כתושב ישראל לצורכי מס, גם אם הוא כבר שוהה תקופה מסוימת בחו”ל. משמעות קביעת תושבות ישראלית היא חיוב העובד בדיווח ובמס בישראל על הכנסותיו בכל העולם, ובחבות בביטוח לאומי בישראל. קביעת מועד שינוי התושבות אינה פשוטה עקב מערכת מורכבת של חוקי מס, בארץ ובחו”ל, תקנות שונות, אמנות מס, חוזרים מקצועיים, נוהלים, פרקטיקה ותורה שבעל-פה.


להלן שלוש דוגמאות אמיתיות למשמעות הכספית הרבה בהגדרת תושבות לצורכי מס.
דוגמא ראשונה – אופציות למניות אצל עובד

א.י. עובד בחברת היי טק. בעודו בישראל, השתתף בתוכניות אופציות למניות בחברה בה הוא מועסק (חלק מהאופציות הוחזקו אצל נאמן כחלק מהסדר עם מס הכנסה בישראל וחלק ללא נאמן). במהלך תקופת צבירת הזכאות לאופציות (תקופת ה- Vesting), הוא עבר עם משפחתו לארה”ב. גם שם קיבל אופציות נוספות, כחלק מתוכנית לעובדים אמריקניים.
כעבור מספר שנים חזר א.י. לישראל. ברבות הימים, ביקש העובד להמיר את האופציות למניות ולממשן. להפתעתו, התברר לו כי ללא אישור ממס הכנסה, ינוכה מס בשיעור מלא על הכל הרווח ממימוש האופציות והמניות.

מס הכנסה בחן את מועד שינוי התושבות לפי קריטריונים רבים (כמו דוחות המס בישראל ובארה”ב, ביטוח לאומי הסכמי עבודה, בית הקבע, מרכז החיים האישיים, המשפחתיים והקהילתיים, חשבונות בנק, חסכונות כרטיסי אשראי ועוד). לאחר המצאת מסמכים ודין דברים הסכים מס הכנסה לאשר פטור ממס על חלק הרווח ממימוש האופציות באופן יחסי לתקופת Vesting כתושב חוץ. בכך חסך א.י. מס בסך למעלה ממיליון שקלים.דוגמא שניה – החזרי מס בישראל

ד.א. עבד בחברה ישראלית ולאחר תקופת זמן נשלח לחברת הבת האמריקנית. מכיוון שבשנת הרילוקיישן עבד בישראל רק חלק מהשנה, הוא הגיש לתומו, בתחילת השנה העוקבת, דו”ח החזר מס לשכיר בשל חלק השנה שלא עבד בישראל.

להפתעתו מס הכנסה השיב שבקשתו להחזר מס לא תאושר, כל עוד לא ידווח על כל הכנסתיו בכל השנה. למעשה נאמר לו שקרוב לוודאי שלא זו בלבד שלא יהא זכאי להחזר מס, אלא אף ידרש להשלמת מס בישראל, מעבר למס ששילם בחו”ל. ולא זו בלבד, גם התברר לו שיתכן שלגבי חלק מהרווח אף יתכן שידרש לשלם ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי בישראל, ללא התחשבות בתשלומים אלו ששולמו לביטוח לאומי בארה”ב.

במהלך בירור נסיבות המעבר של ד.א. לחו”ל, התברר כי עקב חוסר ידיעה הוא ביצע כמה טעויות בסיסיות, אשר מס הכנסה נתלה בהן על מנת לטעון כי שינוי התושבות התרחש למעשה רק בשנה שלאחר שנת הרילוקיישן. כלומר, כתושב ישראל בעל הכנסות מחוץ לישראל, ד.א. חייב במס בישראל על הכנסותיו בכל העולם. כך למשל, ד.א. לא ניסח נכון את חוזה ההעסקה ואת חוזה שכירות דירה. הוא לא הבין את משמעות תשלומי ביטוח לאומי בישראל, והוא לא תכנן נכון את מועדי המעבר לארה”ב שלו ושל אשתו.
גם במקרה זה, למרות המצב הלא נעים שנקלע אליו, לאחר דין ודברים ארוך ומתיש עם מס הכנסה, תוך בירור הוראות אמנת המס והדין הפנימי בארה”ב, הסכים מס הכנסה להחזר המס. יחד עם זאת ברור כי ייעוץ מס מסודר יכל היה לחסוך ל- ד.א. אי נעימות ומועקה רבה.דוגמא שלישית – תושב חוזר

מ.ג. הוא ישראלי לשעבר אשר לאחר שנים רבות ששהה בארה”ב, הוא החליט לחזור לישראל עם משפחתו. בשהותו בארה”ב הוא הספיק לצבור נכסים מסוגים שונים: מניות סחירות ולא סחירות, חסכונות בבנקים, ונכסי נדל”ן שונים. חלק מהשקעותיו הפיננסיות הוא גם יעביר לישראל.

בעקבות רפורמת המס בישראל, ביקש מ.ג. לברר האם הכנסותיו ונכסיו שצבר בעבר בארה”ב חייבים במס בישראל? כמו כן ביקש לברר כיצד הכנסותיו בארה”ב יתחייבו בעתיד במס בישראל?
לגבי העבר – מ.ג. נרגע כשהתברר שישראל לא תחייב במס הכנסות ונכסים שהוא צבר כתושב חוץ, גם אם בעבר הרחוק היה תושב ישראל.

לגבי ההכנסות בעתיד, לאחר שיחזור לתושבות ישראלית, מ.ג. שמח לגלות שבחוק הישראלי קבועים פטורים והקלות מס לגבי הכנסות שונות לתושב חוזר, במגבלות מסוימות. למרות הגבלת הפטורים וההקלות, בתכנון נכון ניתן אפילו להאריך את תוקפן של הפטורים ואף להחילן על נכסים שירכשו בחו”ל לאחר שכבר מ.ג. חזר להיות תושב ישראל. כמו כן, למרות שהפטורים וההקלות במס הכנסה לא חלות לגבי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי, מ.ג. שמח לגלות כי בתכנון נכון ניתן יהיה להימנע באופן חוקי ביותר גם מתשלומים כאלו.סיכום

קיימת חשיבות רבה לקביעת המעמד של תושב ישראל, תושב חוץ, תושב חוזר או עולה חדש, לצורכי מס (וגם, בהקשר המתאים, לגבי חברה בע”מ). אי הקפדה על תכנון נאות יגרור השלכות מס כבדות בשל כך, הן לעת המעבר מתושבות ישראלית לתושבות חו”ל (על מנת להימנע מהשלמת מס כבדה בישראל על הכנסות חו”ל), והן על מנת ליהנות מהטבות המס במעבר חזרה מתושבות חו”ל לתושבות ישראלית. מן הראוי לפיכך שלא להשאיר זאת ליד המקרה.

[gap height=”40″]

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו

[gap height=”30″]

A