טוען...

מאמרים

מיסוי תאגידים זרים כמו גוגל ופייסבוק בישראל וההשלכה על עסקים קטנים ובינוניים

Print Friendly, PDF & Email

רשות המסים פרסמה ב-11 באפריל 2016, חוזר בעניין חיוב במס של תאגידים זרים, היושבים מחוץ לישראל, אך נותנים שירותים באמצעות האינטרנט לתושבי ישראל.

על פי חוקי המס, תושב חוץ – תאגיד או יחיד – שמפיק הכנסות ממתן שירותים וממכירת מוצרים לתושבי ישראל, יהיה חייב במס בישראל אם ההכנסות הופקו בישראל (כאשר מדובר בתושב שאינו ממדינת אמנה למניעת כפל מס) או אם פעילותו מגיעה לכדי “מוסד קבע” בישראל (כאשר מדובר בתושב מדינת אמנה).

לאור השינויים שחלו בכלכלה ה”מסורתית” והמעבר לכלכלה “דיגיטלית” שבה פעילויות רבות מבוצעות דרך האינטרנט, מבהיר החוזר, כי “מוסד קבע” יכול להתקיים בישראל כאשר הפעילות הכלכלית של התאגיד הזר במקום עסקים קבוע בישראל היא בעיקרה באמצעות האינטרנט ומתקיימים תנאים נוספים, כגון: נציגי התאגיד הזר מעורבים באיתור לקוחות ישראלים, באיסוף מידע ובניהול קשרי הלקוחות של התאגיד הזר, והשירות המסופק באינטרנט על ידי התאגיד הזר מותאם ללקוחות ישראלים (שפה, סגנון, מטבע וכו’).

אמנם החוזר עוסק בעיקר במקרים של תאגידי הענק שבכותרת, אשר במשך שנים נהנו מהלקונה המשפטית של אי חבות במס בגין מתן שירותים באינטרנט לתושבי ישראל, אך הכללים שבחוזר חלים על גם על עסקים קטנים ובינוניים, שעיקר פעילותם הוא שירותים ומכר באמצעות האינטרנט ללקוחות ישראלים.

הנהנים הישירים מכללי המיסוי החדשים הם דווקא השחקנים במגרש המקומי, קרי עסקים קטנים ובינוניים אשר נפגעו עד כה מהפער במחיר מול תאגידי הענק שהציעו את שירותיהם במחירים זולים יותר לעומת מתחריהם הישראלים.

יחד עם זאת, ברשת המס הזו עלולים להיתפס גם עסקים של ישראלים אשר היגרו מישראל לחו”ל, ושאינם מוגדרים עוד כתושבי ישראל לעניין פקודת מס הכנסה, אך בבעלותם אתר אינטרנט אשר מעניק שירותים בתשלום ללקוחות ישראלים.

במקרים כאלה החוזר מגדיר מהם הסממנים ליצירת נוכחות דיגיטלית משמעותית בישראל שתחייב את בעל העסק (שאינו ישראלי) במס הכנסה ובמע”מ על שירותיו בישראל.
הסממנים לקיומה של נוכחות דיגיטלית משמעותית בישראל על פי החוזר הם:

• כמות משמעותית של חוזים חתומים עם תושבי ישראל למתן שירותים דיגיטליים באמצעות האינטרנט.

• שירותים שמעניק התאגיד/תושב הזר נצרכים על ידי לקוחות רבים בישראל באמצעות האינטרנט.

• התאגיד/התושב הזר מספק שירות באינטרנט המותאם ללקוחות או משתמשים ישראלים (לדוגמה: שימוש בשפה עברית, סגנון, חיוב לקוחות במטבע ישראלי, סליקת כרטיסי אשראי מקומיים בישראל וכו’)

• מידת השימוש באתר על ידי משתמשים ישראלים, גבוהה.

חשוב אם כך להדגיש, כי עסקים המנוהלים על ידי ישראלים לשעבר או תושבי חוץ, שפעילותם היא מכירת שירותים או מוצרים באמצעות אתר אינטרנט לתושבים ישראלים, יהיו ככל הנראה חייבים במס הכנסה ובמע”מ בישראל. במקרים כאלה חלה חובת רישום עסק בישראל ומינוי נציג לדיווחי מע”מ בהתאם לחוק.

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו
A