טוען...

מאמרים

הקלות במס הכנסה בישראל לתושבים חוזרים

Print Friendly, PDF & Email


מתוך כוונה לעודד תושבים חוזרים, ישראל מעניקה הטבות מס מצוינות מסוגים שונים. להלן רשימה תמציתית של ההטבות במס הכנסה ושנות הזכאות להטבות ממועד החזרה לישראל:

[custom_table style=”1,2 or 3″]

תושב חוזר “רגיל” תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר “ותיק”
פטור ממס על הכנסות “פסיביות” (הכנסות שאינן “עסק”) 5 שנים 10 שנים
פטור ממס על רווחי הון ממכירת נכסים בחו”ל 10 שנים 10 שנים
פטור ממס על הכנסות מעסק ומשלח יד שהופקו בחו”ל X 10 שנים
פטור ממס על הכנסות ממשכורות שהופקו בחו”ל X 10 שנים
הקלה במבחני התושבות לגבי חברות בחו”ל: “שליטה וניהול”, “חברת משלח יד זרה”, “חברה נשלטת זרה” X 10 שנים
אפשרות ל”שנת הסתגלות” – הודעה למשרד הקליטה תוך 90 ימים ממועד החזרה.
שנה זו נכללת בתקופת 10 שנות הפטור ממס.
X  V
פטור מחובת גילוי ודיווח (דוחות מס שנתיים והצהרת הון) X 10 שנים
פטור קבוע ממס רווח הון ממכירת ניירות ערך בחברה ישראלית אם בעת הרכישה היה הרוכש “תושב חוץ” X לתמיד

[/custom_table]


תושב חוזר “רגיל” הוא יחיד שהיה לתושב חוץ ושב והיה ל”תושב ישראל” לאחר 6 שנים רצופות לפחות בחו”ל. ואילו תושב חוזר “ותיק” הוא יחיד שהיה לתושב חוץ ושב והיה ל”תושב ישראל” לאחר 10 שנים רצופות לפחות בחו”ל.


יתרה מכך – לאחרונה נתקבלה פסיקה מהפכנית בבית המשפט העליון שמאפשרת הפרדת התושבות לצורכי מס בין שני בני הזוג. אין מניעה עקרונית מהתנהלות בה בן הזוג האחד זוכה ליהנות מהטבות המס במעמד “תושב חוזר” (רגיל או ותיק) ובן הזוג האחר ממשיך ליהנות מסטטוס של “תושב חוץ”, כלומר פטור מדיווח בישראל על פעילויותיו בחו”ל והקלות שונות במס בישראל, בהתאם לנסיבותיו.

בתכנון נכון ניתן להעצים את הטבות המס הללו על ידי הקמת חברה ישראלית מקומית אשר תפריד בין הפעילויות השונות בישראל ובחו”ל, בנוסף לתכנוני מס בהקמת חברה ישראלית על פעילות מקומית. שילוב מתאים של ההטבות הללו פותח פתח לתכנוני מס מעניינים והם אטרקטיביים לרבים מהתושבים החוזרים ועולים חדשים. במיוחד כשמדובר ביחידים תושבי מדינה שישראל חתומה איתה על אמנה למניעת מסי כפל.
מאידך יש לזכור כי לעיתים קרובות בפרקטיקה מתברר כי חקיקה מיטיבה בכנסת – תיבחן בקשיחות במס הכנסה. המלצתי היא לקבל יעוץ מס מראש לגבי נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה, הן על תקופת השהייה בחו”ל והן לעת החזרה לישראל. זאת על מנת לנצל היטב את יתרונות המס והביטוח הלאומי ולהימנע ממלכודות כואבות.

[gap height=”300″]

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו

[gap height=”50″]

A