טוען...

מאמרים

הקטנת החבות במס הכנסה בישראל עקב קיזוז הוצאות מחוץ לישראל

Print Friendly, PDF & Email


על פי רוב קו ההגנה הראשון של ישראלי המבצע רילוקיישן לחו”ל, יהיה שהוא הפך ל”תושב חוץ” כבר מעת עזיבתו לישראל: כמי שאינו “תושב ישראל” הוא לא יתחייב במס בישראל על הכנסות מחוצה לה.

קו הגנה שני עשוי להיות ניכוי הוצאות בחו”ל שיקזזו ההכנסה מחו”ל שלכאורה חייבת במס גם בישראל. מס הכנסה מאפשר לקזז הוצאות מתוך הכנסה שהושגה בחו”ל והחייבת במס בישראל. ההוצאות הללו תקפות גם לגבי נסיעה ארוכת טווח מישראל לחו”ל (“רילוקיישן”). כלומר, קיימים מצבים בהם גם אם מס הכנסה יטען שהיחיד הוא “תושב ישראל”, עדיין לא תקום חבות מס עקב ניכוי הוצאות שיקזזו ההכנסה מחו”ל (ובנוסף זיכוי על מס ששולם בחו”ל על אותה הכנסה). התנאים הבסיסיים לניכוי ההוצאות הן שמדובר בהוצאות ששולמו על ידי הנישום (ולא על ידי המעביד למשל) וכן בתנאי ש”הנסיעה לחו”ל והשהייה שם היו הכרחיים לייצור ההכנסה”.


להלן בתמצית ההוצאות וסכומיהן שמותרות בניכוי, לשהייה ארוכת טווח (מעל 90 ימים בחו”ל) (הסכומים בדולרים של ארה”ב ומעודכנים לשנת 2014):

1. כרטיס טיסה: במחלקת תיירים – 100% ממחיר הכרטיס, בטיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה – 100% ממחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.

2. הוצאות לינה “עם קבלות” (לרבות לפי חוזה שכר דירה) – 7 לילות ראשונים עד 262$ ללילה; למעלה מכך לא פחות מ-115$ אך לא יותר מ-197$ ללילה.

3. הוצאות “אחרות” (הכוונה להוצאות אש”ל): אם נדרשו הוצאות בשל לינה – לא יותר מ-74 דולר ליום; אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה (למשל כי לנו אצל חברים או משפחה) – לא יותר מ-123 דולר ליום.

4. שכירת רכב בחו”ל – הוצאות השכירות בפועל אך לא יותר מ- 58 דולר ליום.

5. חינוך ילדים – (רק אם שהה הנישום בחו”ל תקופה רצופה העולה על 10 חדשים ובשל ילדיו שטרם מלאו להם 18 שנים), בסכום שלא יעלה על 649 דולר לחודש לכל ילד; מס הכנסה רשאי להתיר בניכוי הוצאות החינוך בסכום גבוה יותר, בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד.


במדינות הבאות ניתן לנכות 125% מהסכומים הנ”ל: אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ (ארה”ב בולטת בהעדרה).
נוסיף כי ניתן לדרוש ניכוי הוצאות נוספות, לפי מידת “היצירתיות” של הנישום ומייצגו.


אולם יחד עם האמור לעיל חשוב מאד לזכור כי גם אם אין תשלום מס בישראל על הכנסה רגילה של יחיד (עקב ניכוי הוצאות ו/או זיכוי על מס זר), עדיין חשוב לבחון ניתוק התושבות הישראלית לצורכי מס, באופן נכון עקב חשיפות מס נוספות: השלמת ביטוח לאומי בישראל, חלוקת הרווח ממימוש אופציות למניות עובדים, זכאות ליהנות מזכויות במס הכנסה ל”תושב חוזר”, החזקה מהותית בחברות בעלות פעילות ועוד. כל מקרה לפי נסיבותיו הוא.

[gap height=”40″]

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו

[gap height=”30″]

A