טוען...

מאמרים

הטבות מס לתושבים חוזרים לישראל ועולים חדשים משנת 2011

Print Friendly, PDF & Email


משנת 2011 נקבעו תיקונים שונים בחוקי מס הכנסה בישראל ובהם גם כאלה הרלוונטיים לישראלים חוזרים.


נקודות זיכוי נוספות לתושב חוזר:

מי ששב לתושבות ישראלית בין התאריכים 16/5/2010 ועד ליום 30/9/2012, לאחר שהיה תושב חוץ לפחות 6 שנים רצופות, יהיה זכאי לנקודות זיכוי (שמשמעותן היא הנחה במס) הניתנות באופן מדורג במשך 3.5 שנים מיום ההגעה לישראל, או מיום 1/1/2011, לפי המאוחר (בדומה לדין הקיים זה מכבר אצל עולה חדש).
במשך השנה וחצי הראשונות יהיה התושב החוזר זכאי ל- 3 נקודות זיכוי לשנה, במשך שנה לאחר מכן 2 נקודות, ובשנה האחרונה נקודת זיכוי אחת. כל נקודת זיכוי שנתית שווה 2,616 שקלים (נכון לשנת 2014).

התושב החוזר יוכל לדרוש את הטבת המס דרך משכורתו הישראלית על ידי הצגת “תעודת תושב חוזר 6 שנים” שיקבל ממשרד הקליטה, ולאחר חתימה על “טופס הצהרה לרשות המיסים” (הטופס טרם פורסם). לחילופין ניתן יהיה לדרוש זאת במסגרת דוח המס השנתי. ההטבה אינה חלה על שליח של מדינת ישראל.
אזכיר כי ההטבה הנ”ל הינה בנוסף להטבות המס המצוינות שנקבעו לתושב חוזר “ותיק” (מי ששב לתושבות ישראלית לאחר לפחות 10 שנות שהייה בחו”ל כתושב חוץ) והטבות מס אחרות לתושב חוזר “רגיל”.


פטור ממס על תמלוגים למדען ישראלי חוזר ומדען עולה חדש:

תושב חוזר או עולה חדש, שהוזמן עוד בהיותו תושב חוץ לעבוד במוסד אקדמי או בבית חולים בישראל, פטור ממס על הכנסה מתמלוגים שיקבל מחברת “יישום” שבבעלות המוסד. הפטור יהיה תקף ל- 5 שנים מהשנה הראשונה בה החל לקבל את ההכנסה. הפטור ממס יינתן רק על אותו חלק מהתמלוגים הנובע מזכות השימוש במוצר שניתן לתושבי חוץ. הפטור ממס מותנה בתנאים שונים כגון:
היחיד יחזור לישראל (או יעשה “עליה”) בין ינואר 2011 ועד תום שנת 2015, הוא יתקשר בתוך שנתיים מתום השנה שבה הגיע לישראל עם חברת היישום, המוצר מתבסס על מחקר ופיתוח שאושר על ידי המדען הראשי לפי חוק המו”פ, והתקבל אישור ממס הכנסה לגבי הפטור.

אזכיר כי תושב חוזר “ותיק” ועולה חדש, זכאים זה מכבר לפטור ממס על הכנסות שהופקו בחו”ל. התיקון המוצע ירחיב את הפטור גם עבור הכנסה שתתקבל באמצעות חברת “יישום” ישראלית.


התרת השקעה במניות חברה עתירת מו”פ כהוצאה לצורכי מס (“חוק האנג’לים”):
עד עתה לא ניתן היה להכיר השקעה במניות כהוצאה מוכרת לצורכי מס. על מנת לעודד את תחום המו”פ בישראל, נתקבלה חקיקה שתתמרץ בעלי הון בדרך של התרת סכום ההשקעה כהוצאה לצורכי מס ובכך להוזיל את עלות ההשקעה. סכום ההשקעה במניות חברת המטרה, יותר ליחיד בניכוי מכלל הכנסתו בשנת המס, במשך 3 שנים. בין שאר התנאים להתרת ההשקעה כהוצאה לצורכי מס, נקבע שההטבה הזו תחול רק על השקעות שבין השנים 2011-2015, עד סכום השקעה של 5 מ’ ₪, ובתנאי שמדובר בהשקעה בחברה ישראלית, שאינה נסחרת בבורסה וקיבלה אישור על היותה חברת מו”פ.


ההטבות הנ”ל בהחלט עשויות להיות אטרקטיביות לרבים מהתושבים החוזרים ולעולים חדשים. יתרה מכך, התיקון המוצע פותח פתח לתכנוני מס מעניינים אשר יעצימו את האפשרויות הגלומות בהן.
מאידך יש לזכור כי לעיתים קרובות בפרקטיקה מתברר כי חקיקה מיטיבה בכנסת – תיבחן בקשיחות במס הכנסה. המלצתי היא לקבל יעוץ מס מראש לגבי הנסיבות הספציפיות של כל מקרה, על מנת לנצל היטב את יתרונות המס (ולעיתים גם יתרונות בביטוח הלאומי) ולהימנע ממלכודות מס כואבות.

[gap height=”40″]

A
יובהר כי כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי כלשהו

[gap height=”30″]

A