טוען...

עריכת דוחות כספיים

Print Friendly, PDF & Email

לצד מלאכת הביקורת, משרדנו מבצע לרוב את מלאכת העריכה של הדוחות הכספיים מתוך תפיסה כי הדוחות הכספיים הם כלי ניהולי חשוב ביותר לבחינת פעילותו והתנהלותו של העסק לאורך השנה.
לצורך ביצוע יעיל של המלאכה, פועל משרדנו על פי שלבי העבודה הבאים:
–          הכרת החברה על כלל מאפייניה וסביבתה העסקית
–          תיאום ציפיות עם המנהלים ובעלי המניות
–          קבלת מאזן בוחן ופירוטים נדרשים לתאריך החתך
–          הכנת תזרים מזומנים
–          הכנה של פירוטים והרכבים לדוח הכספי
–          הדפסת הדוחות הכספיים, לרבות ביאור מדיניות חשבונאית וביאורי מלל בהתאם לדרישות החברה
–          הגשת הדוחות לעיון החברה, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות מנהלי החברה
–          במידת הצורך, ביצוע עדכונים לדוחות, בהתאם לדרישת החברה ומנהליה.