טוען...

מיסוי בינלאומי – רילוקיישן וחזרה לישראל

Print Friendly, PDF & Email

עסקים רבים המקדישים תשומת לב מיוחדת למזעור נטל המס המקומי בישראל, נוטים להקדיש תשומת לב פחותה למזעור נטל המס בגין פעילותם מחוץ לישראל, זאת על אף כי שיעור המס האפקטיבי על פעילויות כאמור עולה לעיתים על שיעור המס בישראל. ללא תכנון זהיר, רווחים והכנסות בגין פעילויות מחוץ לישראל עלולים להיות כפופים לנטל מיסים גבוה, להקדמת חבות מס ולסנקציות מסוימות מצד רשויות המס השונות העשויים לעיתים להעיב על הכדאיות הכלכלית של הפעילות וההשקעה מחוץ לישראל.
מחלקת מיסוי בינלאומי בראשותו של ישי עציון מספקת יעוץ מס לאותם משקיעים – גופים מאוגדים ויחידים – המעורבים בפעילות עסקית בחו”ל, וזאת תוך שימת דגש לפיתוח אסטרטגיית מס מקיפה, הכוללת בחינת מבנה האחזקות של גופים כאמור ויחידים בהתאם לחוקי המס המקומיים, הבינלאומיים ואמנות המס וזאת על מנת לצמצם, עד כמה שניתן את נטל המס הכולל. נוסף על כך מספקת המחלקה יעוץ מס ליחידים תושבי ישראל בעת ביצוע Relocation לחו”ל וכן יעוץ לתושבים זרים הפועלים בישראל.
שירותי מחלקת מיסוי בינלאומי כוללים:
בחינת מבני האחזקות של חברות ויחידים, על מנת להביא לאופטימיזצית מס בעת פעילות בינלאומית. למחלקה ידע מעמיק וניסיון בתחום חוקי המס בחו”ל (המשתנים לעיתים תכופות), כמו גם באלטרנטיבות הקיימות בהטבות המס הניתנות בישראל ובעולם.

בחינת מבני אחזקות קיימים במטרה לצמצם את נטל המס החל על גורמים זרים הפועלים בישראל, תוך שימוש מושכל בהטבות מס הניתנות בדינים הפנימיים בישראל. בין היתר, בעת ייעוץ לגורמים זרים הפועלים בישראל נבחנים – בהיבט המס – מקום הפעילות, מקור ההכנסה ונטל המס בעת חלוקת רווחים

סיוע לתושבי ישראל בהגשת דו”חות מס בחו”ל. תושבי ישראל המנהלים עסקים בחו”ל עשויים להדרש לעיתים להגשת דו”חות לרשויות המס במדינה בה הם פועלים. למחלקה למיסוי בינלאומי ידע נרחב בתחום והיא מספקת הכוונה והדרכה בנושא בשיתוף עם עמיתים ומשרדים ברחבי הארץ והעולם.

סיוע בהקמת ישויות בישראל ובמדינות זרות. מתן יעוץ מתמשך וליווי שוטף בנוגע למבני אחזקות בין-לאומיים. המחלקה מספקת יעוץ מתמיד בנושא ההוצאה לפועל של עסקאות מיוחדות, קביעת מחירי העברה, שינויים מבניים, שיטתיות ותזמון הכרוכים בחלוקת דיבידנדים, פניה לרשויות מס בישראל ובחו”ל בבקשה לקבלת החלטות מקדמיות (Pre-Ruling), טיפול בהכנת דו”חות מס שנתיים וכיוצא בכך.

יעוץ ליחידים תושבי ישראל בעת מעבר לחו”ל (“Relocation”) ובעת חזרתם כתושבים חוזרים. זאת תוך בחינת סוגיית תושבותם ומועד ניתוק התושבות מישראל ומתן יעוץ בעת מעבר לחו”ל, הכנת סקירות מס הבוחנות את מעמד תושבותם של יחידים לצורכי מס, מתן יעוץ לתושבים זרים המועסקים בישראל, מתן יעוץ מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים וכיוצא בזה.

תכנון מס במימוש אופציות ומניות בידי עובדים ובעלי שליטה, בתאגידים בישראל ובחו”ל. צורה רווחת ונפוצה בימינו לתגמול נאות של עובדי ומנהלי חברה, ובעיקר בחברות היי-טק, היא באמצעות הקצאת אופציות ו/או מניות של החברה. להקצאה זו ישנן השלכות והיבטים מיסויים רבים, שמומלץ להיוועץ לגביהם מבעוד מועד. המחלקה מציעה פתרונות מיסויים יצירתיים רבים ומגוונים, לאור ניסיונה הרב בתחום.

עבודת מחירי העברה. תחום מחירי העברה רלוונטי, בין השאר, לכל עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים.
מחלקת מיסוי בינ”ל מספקת את שירותי מחירי העברה, במידת הצורך, בהתבסס על תקנים, חקיקה וקווי הנחיה בינלאומיים בתחום מחירי העברה, ביניהם: תקנות מחירי העברה בישראל, חקיקת מחירי העברה אמריקאית וקווי ההנחיה של ה- .OECD המחלקה מספקת מבט גלובלי המבוסס על ניסיון רב בתחום מחירי העברה וניהול שרשרת אספקה יעיל.