טוען...

בדיקת שכר מוסמכת

Print Friendly, PDF & Email

עולם דיני העבודה בישראל השתכלל ונעשה מורכב מאוד בשנים האחרונות. חדשות לבקרים מתווספים חוקים ותקנות חדשות במגוון תחומים וענפים במשק, שנועדו להגן על העובדים מפני פגיעה בזכויותיהם כמועסקים.
במסגרת זו, חוקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע”ב-2011,שנועד להגביר ולייעל את אכיפת דיני העבודה לגבי כלל העובדים משק, ובפרט לגבי זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים בתחום הניקיון והשמירה והאבטחה באמצעות קבלני כח אדם, תוך הטלת סנקציות אזרחיות ופליליות על המעסיקים הישירים ומזמיני השירות.
בעקבות פרסום החוק, הוגברה האכיפה המנהלית באמצעות הטלת עיצומים כספיים, בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית, והוספה הטלת אחריות גם על מזמין השירות ולא רק על המעביד הישיר (חברת הקבלן). העיצומים יחולו על מנהלים בכירים אצל המעסיק הישיר ואצל מזמין השירות, כך שבדיקות השכר מהוות מנגנון הגנה עליהם.

בודק השכר נדרש לידע רב בתחום ובתהליכי העבודה הנדרשים, לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות, תשאול, חקירה, פיקוח וביקורת בחשבות שכר, דיני עבודה, הסכמים קיבוציים, זכויות עובדים, מערכות שכר וכן בכללי האתיקה הנדרשים.

משרדנו מציע שירותי בודק שכר, בהתבסס על ידע וניסיון רב בתחום, ובייחוד בכל הנוגע לבקרות בכל תחומי השכר, הסכמי עבודה, זכויות סוציאליות וזכויות עובדי קבלן, ומספק שירותי בקרה נוספים, ייעוץ שוטף והדרכה בנושא בדיקות שכר בכלל.